processos oberts

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A L'ELABORACIÓ DEL DECRET DEL CONSELL SOBRE LA COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA, DE COL·LABORACIÓ FINANCERA ENTRE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS.

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb...

Diversitat Funcional

MODIFICACION ORDEN 20-1-2016

Modificación orden 1/2016, de 20 de Enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas y subvenciones en materia de atención...

Diversitat Funcional

CONSULTA PUBLICA PREVIA PARA LA ELABORACION DE LA ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE BECAS PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE DIVERSIDAD FUNCIONAL

El trámite de consulta pública previa está previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las...

Infància

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE DE DECRET pel qual s'aprova i dóna publicitat als drets i responsabilitats de les Famílies Acollidores de la Comunitat Valenciana.

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de...

Igualtat en la Diversitat

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A L'ELABORACIÓ DE L'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, SOBRE EL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA EXPEDIT EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de...