processos tancats

Infància

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES REGULEN ELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ, DE PROTECCIÓ I GARANTIA, DE COORDINACIÓ DELS ÒRGANS PREVISTOS EN LA LLEI 26/2018, DE DRETS I GARANTIES DE LA...

El tràmit de consulta pública tè per objecte recaptar l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions amb anterioritat a l'elaboració d'un projecte normatiu. Termini tancat...

Infància

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES DESENVOLUPA L'ACOLLIMENT FAMILIAR EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES PRETEN REGULAR LES PLANTILLES I LA TIPOLOGÍA DEL SISTEMA VALENCIÀ DE SERVEIS SOCIALS

El tràmit de consulta pública té per objecte recaptar l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions interessades amb anterioritat a...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE CONSULTA PÚBLICA ABANS DEL DECRET DEL CONSELL A PROPOSTA DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, SOBRE LA CREACIÓ I REGULACIÓ DEL MAPA DE SERVEIS SOCIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

El tràmit de consulta pública té per objecte recaptar l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions interessades amb anterioritat a...

Institut de les Dones

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA PER A MODIFICAR ALGUNS ARTICLES DE LA LLEI 9/2003, DE 2 D'ABRIL DE LA GENERALITAT PER A LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte demanar l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions amb anterioritat a...

Infància

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE D'ORDRE DE BASES DE SUBVENCIONS PER A PROGRAMES DE PREVENCIÓ, FORMACIÓ, PARTICIPACIÓ INFANTIL I PROMOCIÓ DRETS INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

El tràmit de consulta pública té per objecte recaptar l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions amb anterioritat a l'elaboració d'un projecte normatiu.

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE CONSULTA PÚBLICA ABANS DEL DECRET DEL CONSELL A PROPOSTA DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, SOBRE LA CREACIÓ I REGULACIÓ DEL COMITÈ D'ÈTICA DELS SERVEIS SOCIALS DE LA...

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES REGULEN ELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter...

Inclusió Social

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE L'ORDRE PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN LES BASES REGULADORES DE LA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DIRIGIDES A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES D'INTERÉS GENERAL PER A ATENDRE FINALITATS DE CARÀCTER SOCIAL A CÀRREC DE...

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Igualtat en la Diversitat

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A L'ELABORACIÓ DEL DECRET PEL QUAL ES CREGA L'OBSERVATORI VALENCIÀ PER A la IGUALTAT DE TRACTE, LA NO DISCRIMINACIÓ I LA PREVENCIÓ DELS DELICTES D'ODI.

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A L'ELABORACIÓ DEL DECRET PEL QUAL ES CREGA L'OBSERVATORI VALENCIÀ PER A la IGUALTAT DE TRACTE, LA NO DISCRIMINACIÓ I LA...

Institut de les Dones

PREMI FESTES INCLUSIVES 2019

Premi Festes Inclusives 2019 Amb la finalitat de promoure i incentivar la realització de festes igualitàries i inclusives, que promoguen...

Igualtat en la Diversitat

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A L'ELABORACIÓ DE L'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, SOBRE EL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA EXPEDIT EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Institut de les Dones

TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA DEL PROJECTE D'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUE S'ESTABLIXEN LAS BASES REGULADORES DE LES AJUDES DE FOMENT DE LA IGUALTAT I INSERCIÓ LABORAL DE LA DONA

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

PROJECTE D'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES PER LES QUALS ES REGULEN BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN LA SOTSSECRETARIA

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Igualtat en la Diversitat

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES CREA EL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE ROMA/GITANO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Termini d'aportacions: 10 dies hàbils. Fins l'11 de setembre de 2018 (inclòs).

Mostrant 1 - 20 de 36 resultats
Articles per pàgina 20
de 2