processos tancats

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES PRETEN REGULAR LES PLANTILLES I LA TIPOLOGÍA DEL SISTEMA VALENCIÀ DE SERVEIS SOCIALS

El tràmit de consulta pública té per objecte recaptar l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions interessades amb anterioritat a...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE CONSULTA PÚBLICA ABANS DEL DECRET DEL CONSELL A PROPOSTA DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, SOBRE LA CREACIÓ I REGULACIÓ DEL MAPA DE SERVEIS SOCIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

El tràmit de consulta pública té per objecte recaptar l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions interessades amb anterioritat a...

Institut de les Dones

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA PER A MODIFICAR ALGUNS ARTICLES DE LA LLEI 9/2003, DE 2 D'ABRIL DE LA GENERALITAT PER A LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte demanar l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions amb anterioritat a...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE CONSULTA PÚBLICA ABANS DEL DECRET DEL CONSELL A PROPOSTA DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, SOBRE LA CREACIÓ I REGULACIÓ DEL COMITÈ D'ÈTICA DELS SERVEIS SOCIALS DE LA...

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES REGULEN ELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter...

Inclusió Social

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE L'ORDRE PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN LES BASES REGULADORES DE LA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DIRIGIDES A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES D'INTERÉS GENERAL PER A ATENDRE FINALITATS DE CARÀCTER SOCIAL A CÀRREC DE...

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Institut de les Dones

PREMI FESTES INCLUSIVES

Amb la finalitat de promoure i incentivar la realització de festes igualitàries i inclusives, que promoguen actituds no sexistes entre la població,...

Institut de les Dones

TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA DEL PROJECTE D'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUE S'ESTABLIXEN LAS BASES REGULADORES DE LES AJUDES DE FOMENT DE LA IGUALTAT I INSERCIÓ LABORAL DE LA DONA

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

PROJECTE D'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES PER LES QUALS ES REGULEN BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN LA SOTSSECRETARIA

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Igualtat en la Diversitat

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES CREA EL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE ROMA/GITANO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Termini d'aportacions: 10 dies hàbils. Fins l'11 de setembre de 2018 (inclòs).

Institut de les Dones

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA PER A MODIFICAR ALGUNS ARTICLES DE LA LLEI 9/2003, DE 2 D'ABRIL DE LA GENERALITAT PER A LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Igualtat en la Diversitat

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE L'ORDRE PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A FINANÇAR PROGRAMES DE SUPORT A LA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

PROJECTE D'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ DELS PREMIS A LA INNOVACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES REGULA EL REGISTRE, AUTORITZACIÓ I ACREDITACIÓ D'ENTITATS, SERVEIS I CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

CONSULTA PÚBLICA DEL PROJECTE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, SOBRE EL PROCEDIMENT D'OBTENCIÓ DE LES HABILITACIONS DE PROFESIONALS DE CENTRES I SERVEIS DEL SISTEMA PER L'AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA...

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

Mostrant 1 - 20 de 30 resultats
Articles per pàgina 20
de 2