processos tancats

Institut de les Dones

CONSULTA PÚBLICA PREVIA DEL PROJECTE DE DECRET DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PEL QUAL ES CREEN ELS PREMIS "CARMEN ALBORCH"

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de...

Institut de les Dones

TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA DEL PROJECTE D'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUE S'ESTABLIXEN LAS BASES REGULADORES DE LES AJUDES DE FOMENT DE LA IGUALTAT I INSERCIÓ LABORAL DE LA DONA

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

PROJECTE D'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES PER LES QUALS ES REGULEN BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN LA SOTSSECRETARIA

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú...

Igualtat en la Diversitat

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES CREA EL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE ROMA/GITANO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Termini d'aportacions: 10 dies hàbils. Fins l'11 de setembre de 2018 (inclòs).

Institut de les Dones

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA PER A MODIFICAR ALGUNS ARTICLES DE LA LLEI 9/2003, DE 2 D'ABRIL DE LA GENERALITAT PER A LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de...

Igualtat en la Diversitat

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE L'ORDRE PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A FINANÇAR PROGRAMES DE SUPORT A LA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

PROJECTE D'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ DELS PREMIS A LA INNOVACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES REGULA EL REGISTRE, AUTORITZACIÓ I ACREDITACIÓ D'ENTITATS, SERVEIS I CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

CONSULTA PÚBLICA DEL PROJECTE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, SOBRE EL PROCEDIMENT D'OBTENCIÓ DE LES HABILITACIONS DE PROFESIONALS DE CENTRES I SERVEIS DEL SISTEMA PER L'AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA...

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

PROJECTE D'ORDE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ DELS PREMIS PROJECTE FI DE GRAU EN ACCESSIBILITAT AL MEDI FÍSIC

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de...

Institut de les Dones

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE D'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUE S'ESTABLIXEN LAS BASES REGULADORES DEL PREMI DE FESTES INCLUSIVES I NO SEXISTES

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de...

Institut de les Dones

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE DE ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUAL SE CREA EL CONSELL VALENCIÀ DE LES DONES

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Avantprojecte de llei de serveis socials inclusius de la CV

Avantprojecte de llei de serveis socials inclusius de la CV ...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA DE ORDEN de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de becas para la realización de prácticas...

El trámite de consulta pública previa está previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento...

Mostrant 1 - 20 de 24 resultats
Articles per pàgina 20
de 2