novetats

REOBERTURA DEL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CANDIDATURES Al CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. (El termini estarà obert des del 10/02/2020 fins el 20/02/2020 tots dos inclosos)

Es publica la resolució del director general d'Igualtat en la Diversitat per la qual s'acorda obrir un nou termini per a la presentació de...

OBERTURA DE TERMINI PER A PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES AL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO.

De conformitat amb el Decret 5/2019, de 25 de gener, del Consell, publicat en el DOGV número 8476 de 31.01.2019, i pel qual es crea el Consell...

CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DIRIGITS A LA INTEGRACIÓ SOCIAL DE PERSONES INMIGRANTS 2020

INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DIRIGITS A LA INTEGRACIÓ SOCIAL DE PERSONES...

CONVOCATÒRIA D'AJUDES EN MATÈRIA DE IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2020

INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÓRIA D'AJUDES EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER AL 2020 I LA SEUA TRAMITACIÓ. 1.-  ...

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DIRECTES A FAMÍLIES MONOPARENTALS, PER A COMPENSAR DESPESES DE PROTECCIÓ DE LA SALUT EN 2020.

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DIRECTES A FAMÍLIES MONOPARENTALS, PER A COMPENSAR DESPESES DE PROTECCIÓ DE LA SALUT EN...

TRÀMIT D’AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET ../2020, DE .. DE .., DEL CONSELL DE DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI 23/2018, DE 29 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, D’IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI.

De conformitat amb el que estableix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA LLISTAT PROVISIONAL D'ENTITATS DEL MOVIMENT ASSOCIATIU GITANO, A L'EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO.

D'acord amb el que es disposa en l'article 11.b) del Decret 5/2019, de 25 de gener, del Consell, publicat en el DOGV Num. 8476/ 31.01.2019, es dóna...

CORRECCIÓ D’ERRADES DE LA RESOL DE 31/05/19, DE RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE SOL·LICITUDS D’ACCIÓ CONCERTADA DEL SECTOR D’IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2019-2020.

En data 18 de juliol de 2019 s'ha publicat en el DOGV la CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de maig de...

PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE 2 DE JULIOL DE 2019, DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, PER LA QUAL ES CONCEDEIXEN SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’IGUALTAT EN LA DIVERSITAT.

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen subvencions...

CORRECCIÓ D'ERRORS. CONVOCATÒRIA D'ACORDS D'ACCIÓ CONCERTADA EN EL SECTOR DE LA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2019-2020

En data 18 de juny de 2019 s'ha publicat en el DOGV la CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de maig de 2019,...

RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE LA CONVOCATÒRIA D'ACORDS D'ACCIÓ CONCERTADA EN EL SECTOR DE LA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2019-2020

En data 4 de juny de 2019 s'ha publicat en el DOGV la RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i...

CORRECCIÓ D'ERRORS. CONVOCATÒRIA D'ACORDS D'ACCIÓ CONCERTADA EN EL SECTOR DE LA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2019-2020

En data 3 de juny de 2019 s'ha publicat en el DOGV la CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i...

PUBLICACIÓ DE CRÈDITS. CONVOCATÒRIA D'ACORDS D'ACCIÓ CONCERTADA EN EL SECTOR DE LA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2019-2020

PUBLICACIÓ DE CRÈDITS. CONVOCATÒRIA D'ACORDS D'ACCIÓ CONCERTADA EN EL SECTOR DE LA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2019-2020 En data 27 de maig de 2019...

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A L'ELABORACIÓ DEL DECRET PEL QUAL ES CREGA L'OBSERVATORI VALENCIÀ PER A la IGUALTAT DE TRACTE, LA NO DISCRIMINACIÓ I LA PREVENCIÓ DELS DELICTES D'ODI.

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A L'ELABORACIÓ DEL DECRET PEL QUAL ES CREGA L'OBSERVATORI VALENCIÀ PER A la IGUALTAT DE TRACTE, LA NO DISCRIMINACIÓ I LA...

Mostrant 1 - 20 de 62 resultats
Articles per pàgina 20
de 4