Ley de infancia

Visualització de contingut web

Beques de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència

En aquesta pàgina es publicaran les comunicacions i els llistats del procés de selecció per a la concessió de dues beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència (exercici 2018). Podeu obtindre més informació ací

  • Conclòs el termini de presentació de sol·licituds el 5  de juny de 2018.
  • Publicat del llistat provisional el 3/07/2018.

Termini de presentació d'al·legacions des del 4/7/2018 fins al 17/7/2018, ambdós inclosos. Les persones que hagen presentat la seua sol·licitud per la via electrònica preferent, presentaran les seues al·legacions de forma telemàtica (accedisca al procediment). Aquelles que l'hagueren presentat per una altra via legalment prevista, hauran d'utilitzar algun dels restants mitjans als quals es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  • Publicada, l'1/8/2018, l'acta de valoració de les al·legacions i de convocatòria d'entrevistes. 

Les persones convocades, per haver superat la puntuació mínima exigida, hauran d'acudir el dia i hora especificat en la pròpia acta, a la seu de la Direcció General d'Infància i Adolescència, que es troba en l'edifici T3, segona planta, de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, al carrer Democràcia, 77 de València i presentar en aqueix acte, la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum.

  • Publicada, el 10/9/2018 l'acta en la que s'atorga puntuació provisional a  la sol·licitud de beca per a persones graduades en psicologia, presentada per Zaida Francia Pérez.

Termini de presentació d'al·legacions des del 11/9/2018 fins al 24/9/2018, ambdós inclosos.

  • Publicat, el 31/10/2018 el llistat definitiu de les persones aspirants, després de la fase d'entrevista, així com les persones candidates proposades per a la concessió de les beques.


Termini de presentació d'al·legacions des del 02/11/2018 fins al 15/11/2018, tots dos inclosos.

  • Publicat el 26/11/2018 l'acta de la comissió de valoració per la qual es valoren les al·legacions presentades per les persones candidates.