Oferiments i tramitació

L'adopció d'una persona menor d'edat comprén un procediment complex, tant si es tracta d'una adopció nacional com internacional.

Per aquest motiu, de manera prèvia a la presentació de l'oferiment per a l'adopció, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ofereix a tota aquella persona que estiga interessada a adoptar, unes sessions informatives que aporten informació actualitzada tant sobre adopció nacional com internacional.

A partir del 18 d'agost de 2015, data d'entrada en vigor de la legislació que ha modificat el sistema espanyol de protecció a la infància i l'adolescència, l'assistència a aquestes sessions informatives és obligatòria per a totes aquelles persones que s'oferisquen per a una adopció, tant nacional com internacional. Per a acreditar aquest requisit, a les persones que així ho sol·liciten els serà expedit un Certificat d'Assistència després de la pròpia sessió informativa. Aquest certificat haurà de ser presentat juntament amb els oferiments d'adopció.

Contacte amb la Direcció Territorial que li corresponga segons el seu domicili per a saber quan és la pròxima Sessió Informativa o consulte-ho en els calendaris que trobarà entre els documents associats.

Calendari sessions informatives

On acudir

  • A València

Direcció Territorial d´Igualtat i Polítiques Inclussives Secció de Família i Adopcions

Avda. del Oest, 36  46001 VALÈNCIA

Tel.: 96 127 16 95  Y  96 127 16 98

  • A Alacant:

Direcció Territorial d´Igualtat i Polítiques Inclussives Secció de Família i Adopcions

Rambla Méndez Núñez, núm. 41, 7a planta  03002 ALACANT

Tel.: 966 478 217 / 966 478 229

  • A Castelló:

Direcció Territorial d´Igualtat i Polítiques Inclussives Secció de Família i Adopcions

Avda. Hermanos Bou, 81  12003 CASTELLÓ

Tel.: 964 72 62 00 

Documentació inicial

Si decideix presentar un oferiment per a l´adopció, aquests són els documents que en una primera fase de la tramitació, haurà de presentar:NOVETATS EN ADOPCIÓ INTERNACIONAL (ETIÒPIA): Resolució de la Direcció General de Serveis per a la Família i la Infància per la qual es suspén definitivament l'admissió i continuïtat en la tramitació d'expedients d'adopció internacional a Etiòpia.

https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/Infancia/adopciones/adopInternacional/Noticias/2017ResolucionDGSFISuspensiondefETIOPIA.pdf

NOTA: Les sessions informatives sobre Adopció a la Província de València que fins al mes de Juliol s'han realitzat en la sala d'actes de l'IVAM, a partir de Setembre serán en la Sala d'actes de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de València, *Avda.de l'Oest núm. 36, València.