Visualització de contingut web

Servici d'orientació sociolaboral de menors i jóvens

 

Definició

El Servici d'Orientació Sociolaboral de Menors i Jóvens és un servici dirigit a la inserció sociolaboral de menors i jóvens, majors de 16 anys, que es troben o que s'hagen trobat amb mesures de protecció o reforma a la Comunitat Valenciana.

Este Servici, fruit d'un conveni de col·laboració i finançament de Fons Europeus, és gestionat per la Fundació Diagrama i prestat per orientadors sociolaborals.

L'objectiu d'este Servici es troba a afavorir l'adquisició del major nivell d'autonomia personal i de capacitat d'inserció social i laboral dels jóvens procedents dels Sistemes de Protecció i Reforma de Menors, evitant el risc d'exclusió social.

L'actuació se centra en l'acompanyament i el suport al jove en el seu procés de formació ocupacional i de busca d'ocupació. Està funció implica la construcció d·'·itineraris integrats d·'·inserció individualitzats, l·'·establiment d·'·accions de qualificació i la realització de pràctiques formatives en empreses. Els esculls que es troben els jóvens, la seua falta en molts casos de formació i a vegades la baixa autoestima, fa que en molt diverses ocasions frustren ells mateixos les seues possibilitats. Per això l·'·acció d·'·un "tutor" simbòlic, que els recolze, els anime i els assistisca, afavorix l·'·objectiu final.

On dirigir-se?

Hi ha una oficina en cada província, per a poder accedir al Servici:

 • Castelló:
  Direcció: carrer Herrero, núm. 24, 2n B. 12002 Castelló de la Plana.
  Telèfon: 96 472 28 90
 •  

 • València:
  Direcció: av. Pérez Galdós, núm. 65, 8u, 16a. 46018 València.
  Telèfons: 96 385 10 52 i 96 386 97 72
 •  

 • Alacant:
  Direcció: carrer García Andreu, núm. 34-36, baixos. 03007 Alacant.
  Telèfons: 96 513 40 27 i 96 522 78 19